صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
ساير احكام نماز
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی

 

ساير احكام نماز

 

 

 

احکام قبله

 

 

 

(مساله777) خانه کعبه در مکه معظمه مي باشد قبله است ، و بايد روبروي آن نماز خواند ، ولي  کسي که دور است اگر طوري بايستد که بگويند  رو  به  قبله  نماز  مي  خواند  ،  کافي است .  و  همچنين  است  کارهاي  ديگري  که  مانند  سر  بريدن حيوانات ، بايد رو به قبله انجام گيرد .

 

(مساله778) کسي  که  نماز واجب را ايستاده مي خواند ، بايد طوري بايستد که بگويند رو به قبله ايستاده و لازم نيست زانو هاي او و نوک پاي او هم رو به قبله باشد .

 

(مساله779) کسي که  بايد نشسته نماز بخواند ، اگر نمي تواند به طور معمول بنشيند و در  موقع  نشستن ، کف پاها را به زمين مي گذرد ، بايد در موقع نماز صورت و سينه و شکم او رو به قبله باشد و لازم نيست ساق پاي او رو به قبله باشد .

 

(مساله780) کسي  که  نمي تواند  نشسته  نماز  بخواند ، بايد در حال نماز به پهلوي راست طوري  بخوابد  که  جلوي  بدن  او  رو  به قبله باشد و اگر ممکن نيست بايد به پهلوي چپ طوري  بخوابد که  جلوي  بدن او  رو  به  قبله باشد  و اگر ممکن نيست بايد به پهلوي چپ طوري  بخوابد که جلوي بدن او رو به قبله باشد و اگر اين را هم نتواند بايد به پشت بخوابد به طوري که کف پاي او رو به قبله باشد .

 

(مساله781) نماز احتياط و سجده و تشهد فراموش شده را بايد رو به قبله بجا آورده و در سجدة سهو هم احتياط واجب ، همين است

 

(مساله782) نماز  مستحبي  را  مي شود  در  حال راه رفتن و سواري خواند و اگر انسان در اين دو حال ، نماز مستحبي بخواند ، لازم نيست رو به قبله باشد .

 

(مساله783) کسي که مي خواهد نماز بخواند ، بايد براي پيدا کردن قبله کوشش نمايد تا يقين  کند  که قبله  کدام طرف است ، و مي تواند به گفته دو شاهد عادل يا يک عادل که از روي نشانه هاي حسي شهادت مي دهند يا به قول کسي که از روي قاعدة عملي قبله را مي شناسد   و محل اطمينان است عمل کند و اگر اينها ممکن نشد بايد به گماني که از محراب مسجد  مسلمانان  يا قبرهاي آنان يا از راههاي ديگر پيدا مي شود عمل نمايد ، حتي اگر از گفتة  فاسق  يا کافري که به واسطة قواعد علمي قله را مي شناسد گمان به قبله پيدا کند ، کافي است .

 

(مساله784) کسي که  گمان  به قبله دارد ، اگر بتواند گمان قوي تري پيدا کند نمي تواند به گمان ضعيف عمل نمايد ، مثلاً  اگر ميهمان از گفتة صاحب خانه ، گمان به قبله پيدا کند ولي بتواند از راه ديگر گمان قوي تري پيدا کند نبايد به حرف او ، عمل نمايد .

 

(مساله785) اگر  براي پيدا کردن قبله وسيله اي ندارد ، يا با اينکه کوشش کرده ، گمانش به طرفي  نمي رود  ،  چنانچه وقت نماز وسعت دارد بايد چهار نماز به چهار طرف بخواند و اگر  به  اندازة چهار نماز وقت ندارد ، بايد به اندازه اي که وقت دارد ، نماز بخواند مثلاً اگر فقط به  اندازة يک نماز وقت دارد ، بايد يک نماز به هر طرفي که مي خواهد بخواند . و بايد نماز ها  را  طوري بخواند که يقين کند يکي از آنها رو به قبله بوده يا اگر از قبله کج بوده به طرف دست راست و دست چپ قبله ، نرسيده است .

 

(مساله786) اگر  يقين  يا گمان کند که قبله در يکي از دو طرف است ، بايد به هر دو طرف نماز بخواند، ولي احتياط مستحب آن است که در صورت گمان ، به چهار طرف نماز بخواند.

 

(مساله787) کسي  که  بايد  به  چند طرف نماز بخواند ، اگر بخواهد نماز ظهر و عصر يا مغرب وعشا را بخواند بهتر آن است که نماز اول را به هر چند طرف که واجب است بخواند ، بعد نماز دوم را شروع کند .

 

(مساله788) کسي که يقين  به  قبله ندارد ، اگر بخواهد غير از نماز کاري کند که بايد رو به قبله انجام داد ، مثلاً بخواهد سر  حيواني  را  ببرد  ، بايد به گمان عمل نمايد و اگر گمان ممکن نيست به هر طرف که انجام دهد ، صحيح است .  

  

 

 

 پوشانيدن بدن در نماز

 

 

 

(مساله789) مرد بايد در حال نماز ، اگر چه کسي او را نبيند عورتين خود را بپوشاند .  و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند .

 

(مساله790) زن بايد در  موقع  نماز ، تمام  بدن  حتي  سر و  موي  خود  را بپوشاند ولي پوشاندن صورت به مقداري که در وضو شسته مي شود و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نيست  .  اما  براي  آنکه  يقين کند که مقدار واجب را پوشانده است ، بايد مقداري از طرف صورت و قدري پائين تر از مچ را هم بپوشاند .

 

(مساله791) موقعي  که  انسان  قضاي  سجدة فراموش شده يا تشهد فراموش شده را بجا مي آورد ، بلکه بنابر احتياط واجب در موقع سجدة سهو هم ، بايد خود را مثل موقع نماز بپوشاند .

 

(مساله792) اگرانسان عمداً ،ياازروي ندانستن مساله درنماز عورتش را نپوشاند ، نمازش باطل است .

 

(مساله793) اگر  در بين نماز بفهمد که عورتش پيدا است ، بايد آن را بپوشاند و چنانچه پوشاندن عورت زياد طول  بکشد  ،  احتياط  واجب  آن  است  که نماز را تمام کند و دوباره بخواند ، ولي اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز عورت او پيدا بوده ، نمازش صحيح است .

 

(مساله794) اگر  در  حال ايستاده لباسش عورت او را مي پوشاند ولي ممکن است در حال ديگر  ،  مثلاً در حال رکوع و سجود نپوشاند ، چنانچه موقعي که عورت او پيدا مي شود ، به وسيله اي  آن  را  بپوشاند  ،  نماز  او صحيح است . ولي احتياط مستحب آن است که با آن لباس نخواند .

 

(مساله795) انسان  مي تواند  در نماز خود را به علف و برگ درختان بپوشاند ، ولي احتياط مستحب آن است موقعي خود را با اينها بپوشاند که چيز ديگري نداشته باشد .

 

(مساله796) اگر غير  از  گل هيچ چيز ندارد که در نماز خود را بپوشاند ، گل ساتر نيست و مي تواند برهنه نماز بخواند .

 

(مساله797) اگر چيزي ندارد  که  در نماز خود را با آن بپوشاند چنانچه احتمال دهد که پيدا مي کند ، بنابر احتياط واجب بايد نماز را تاخير بيندازد ، و اگر چيزي پيدا نکرد . در آخر وقت مطابق وظيفه اي که گفته ميشود نماز بخواند

 

(مساله798) کسي  که  مي خواهد  نماز خواند ، اگر براي پوشاندن خو حتي برگ درخت و علف نداشته باشد و احتمال ندهد ، که تا آخر وقت چيزي پيدا کند که خود را آن بپوشاند ، در  صورتي  که  نامحرم  او را مي بيند بايد نشسته نماز بخواند و عورت خود را باران خود بپوشاند . و اگر کسي او را نمي بيند ايستاده نماز بخواند و جلو خود را با دست بپوشاند و در هر صورت رکوع و سجود را با اشاره انجام مي دهد و براي سجود سر را قدري پائين ترمي آورد . 

 

 

 

 لباس نمازگزار

 

 

 

(مساله799) لباس نماز گزار شش شرط دارد : اول آنکه پاک باشد ، دوم آنکه مباح باشد ، سوم آنکه از اجزا ء مردار نباشد ، چهارم آنکه از حيوان حرام گوشت نباشد ، پنجم و ششم آنکه نمازگزار مرد است ، لباس او ابريشم خالص و طلا باف نباشد و تفصيل اينها در مسائل آينده گفته مي شود .

 

 

 

شرط اول

 

 

 

(مساله800) لباس نمازگزار بايد پاک باشد  و  اگر  کسي  عمداً با  بدن  يا  لباس نجس نماز بخواند ، نمازش باطل است .

 

(مساله801) کسي  که  نمي داند  با  بدن  و  لباس نجس ، نماز باطل است اگر با بدن يا لباس نجس يا لباس نجس نماز بخواند ، نمازش باطل مي باشد .

 

(مساله802) اگر به واسطة ندانستن مساله ، چيز نجسي را نداند نجس است ، مثلاً نداند عرق شتر نجاستخوار نجس است و با آن نماز بخواند نمازش باطل است .

 

(مساله803) اگر نداند که بدن يا لباسش نجس است وبعد از نماز بفهمد نجس بوده نماز اوصحيح است ،ولي احتياط مستحب آن است که اگر وقت دارد ، دوباره آن نماز را بخواند .

 

(مساله804) اگر فراموش کند که بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن يادش بيايد ، بايد نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته ، قضا نمايد .

 

(مساله805) کسي  که  در  وسعت  وقت  مشغول  نماز است  ، اگر در بين نماز ، بدن يا لباس  او  نجس شود  و  پيش  از  آنکه چيزي از نماز را با نجاست بخواند ، ملتفت شود که نجس  شده ،  يا بفهمد بدن يا لباس او نجس است و شک کند که همان وقت نجس شده يا  از  پيش  نجس بوده  ،  در صورتي که آب کشيدن بدن يا لباس يا عوض کردن لباس يا بيرون  آوردن  آن ، نماز را به هم نمي زند ، بايد در بين نماز ، بدن يا لباس را آب بکشد ، يا لباس  را  عوض نمايد ، يا اگر چيز عورت او را پوشانده ، لباس را بيرون آورد ، ولي چنانچه طوري  باشد که اگر بدن يا لباس را آب بکشد يا لباس را عوض کند يا بيرون آورد ، نماز به هم مي خورد و اگر لباس را بيرون آورد برهنه مي ماند ، بايد نماز را بشکند و با بدن و لباس پاک نماز بخواند .

 

(مساله806) کسي  که در تنگي وقت مشغول نماز است ، اگر در بين نماز لباس او نجس شود و پيش از آنکه چيزي  از نماز را با نجاست بخواند بفهمد که نجس شده ، يا بفهمد که لباس  او  نجس است و  شک کند  که  همان  وقت  نجس شده  يا  از پيش نجس بوده در صورتي که  آب کشيدن يا عوض کردن يا بيرون آوردن لباس ، نماز را به هم نمي زند و مي تواند لباس را بيرون آورد ، بايد لباس را آب بکشد يا عوض کند ، يا اگر چيز ديگري عورت او  را  پوشانده  ،  لباس ر ا  بيرون  آورد و نماز را تمام کند ، اما اگر چيز ديگري عورت او را نپوشانده   و  لباس  را  هم  نمي تواند آب بکشد يا عوض کند بايد لباس را بيرون آورد و به دستوري که براي برهنگان  گفته شد  ،  نماز را  تمام کند . ولي چنانچه طوري است که اگر لباس  را  آب  بکشد  يا عوض کند ، نماز به هم مي خورد و به واسطة سرما و مانند آن نمي تواند  لباس را بيرون آورد ، بايد با همان حال نماز را تمام کند و نمازش صحيح است .

 

(مساله807) کسي که  در تنگي وقت مشغول نماز است ، اگر در بين نماز بدن او نجس شود و  پيش  از  آنکه  چيزي  از  نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود که نجس شده ، يا بفهمد بدن او نجس است و شک  کند  که  همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده ، در  صورتي  که آب کشيدن بدن نماز را به هم نمي زند ، بايد آب بکشد و اگر نماز را به هم مي زند  ،  و  وقت  به  طوري  تنگ است که اگر نماز را به هم بزند و بدن را تطهير کند يک رکعت هم از وقت درک نمي کند بايد با همان حال نماز را تمام کند و نماز او صحيح است .

 

(مساله808) کسي که در پاک بودن بدن يا لباس خود شک دارد ، چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که بدن يا لباسش نجس بوده ، نمازش صحيح است .

 

(مساله809) اگر لباس را آب بکشد و يقين کند که پاک شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاک نشده ، نمازش باطل است و آن را دوباره بخواند .

 

(مساله810) اگر خوني د ر  بدن  يا  لباس خود ببيند  و  يقين  کند  که از خونهاي نجس نيست ، مثلاً يقين کند که خون پشه است ، چنانچه بعد از نماز بفهمد از خونهائي بوده که نمي شود با آن نماز خواند ، نماز او صحيح است .

 

(مساله811) هر گاه يقين کند خوني که در  بدن  يا  لباس اوست ، خون نجسي است که نماز با آن صحيح است ، مثلاً يقين کند خون زخم و دمل است  ،  چنانچه بعد از نماز بفهمد خوني بوده که نماز با آن باطل است ، نمازش صحيح است .

 

(مساله812) اگر  نجس بودن چيزي ر ا  فراموش  کند  و  بدن  يا  لباسش با رطوبت به  آن برسد و در حال فراموشي نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد ، نماز او صحيح است . ولي اگر بدنش با رطوبت به چيزي که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و بدون اينکه خود را آب بکشد ، غسل کند و نماز بخواند ، غسل و نمازش باطل است . ونيز اگر جائي از اعضاء وضو با رطوبت به چيزي که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و پيش از آنکه را آب بکشد ، وضو بگيرد و نماز بخواند ، وضو و نمازش باطل مي باشد .

 

(مساله813) کسي که  يک  لباس  دارد   ،  اگر بدن و لباسش نجس شود و به اندازة آب کشيدن يکي از آنها آب داشته باشد ، چنانچه بتواند لباسش را بيرون آورد ، بايد بدن را آب بکشد و نماز را به دستوري که براي هنگان گفته شد بجا آورد و اگر به واسطة سرما يا عذر ديگر  نتواند لباس را بيرون آورد ، در صورتي که نجاست  هر  دو مساوي باشد ، مثلاً هر دو بول يا خون  باشد  يا  نجاست  بدن  شديدتر  باشد  ،  مثلاً نجاستش بول باشد که بايد دو مرتبه  آن را آب کشيد ، احتياط واجب آن است که بدن را آب بکشد ، و اگر نجاست لباس بيشتر يا شديدتر باشد هر کدام از بدن يا لباس را بخواهد مي تواند آب بکشد .

 

(مساله814) کسي که غير  از لاس نجس ، لباس ديگري ندارد و وقت تنگ است يا احتمال نمي دهد  که  لباس پاک پيدا کند ، بايد نماز را به دستوري که براي بر هنگان گفته شد بجا آورد .

 

(مساله815) کسي که دو لباس دارد ، اگر بداند يکي از آنها نجس است و نتواند آنها را آب بکشد و نداند کدام يک آنهاست ، چنانچه وقت دارد ، بايد با هر دو لباس نماز بخواند . مثلاً اگر ميخواهد نماز ظهر وعصر بخواند بايد با هر کدام يک نماز ظهر و يک نماز عصر بخواند ، ولي اگر وقت تنگ است ، بايد نماز را به دستوري که براي برهنگان گفته شد بجا آورد ، و به احتياط واجب آن نماز را با لباس پاک قضا نمايد . 

 

 

 

شرط دوم

 

 

 

(مساله816) لباس نماز گزار بايد مباح باشد و کسي که مي داند پوشيدن لباس غصبي حرام است ، اگر عمداً در لباس غصبي نماز بخواند باطل است و همچنين در لباسي که  نخ يا تکمه يا چيز ديگر آن غصبي است نماز بخواند بنابر احتياط واجب بايد آن نماز را دوباره با لباس غير غصبي بخواند .

 

(مساله817) کسي که مي داند پوشيدن لباس غصبي حرام است ، ولي نمي داند نماز را باطل مي کند ، اگر عمداً با لباس غير غصبي بخواند .

 

(مساله818) اگر  نداند  يا فراموش کند که لباس او غصبي است اگر خودش آن لباس را غضب کرده باشد و با آن نماز بخواند ، بنابر احتياط واجب بايد دوباره آن نماز را بخواند .

 

(مساله819) اگر نداند يا فراموش کند که لباس او غصبي است و در بين نماز بفهمد ، چنانچه چيز ديگري عورت او را پوشانده است و مي تواند فوراً يا بدون اينکه موالات يعني پي  در  پي  بودن نماز به هم بخورد ،  لباس  غصبي را بيرون آورد ، بايد آن را بيرون آورد و نمازش  صحيح  است  و  اگر  چيز  ديگر عورت او را نپوشانده يا نمي تواند لباس غصبي را فوراً  بيرون  آورد  ، يا اگر بيرون آورد پي در پي بودن نماز به هم مي خورد در صورت که به مقدار  يک  رکعت  هم  وقت  داشته باشد  ،  بايد  نماز را بشکند و با لباس غير غصبي نماز بخواند   و  اگر  به  اين مقدار وقت ندارد ، بايد در حال نماز لباس را بيرون آورد و به دستور نماز برهنگان نماز را تمام نمايد .

 

(مساله820) اگر کسي  براي  حفظ  جانش  با لباس غصبي نماز بخواند ، يا مثلاً براي اينکه دزد لباس غصبي را نبرد با آن نماز بخواند ، نمازش صحيح است .

 

(مساله821) اگر  با  عين پولي که خمس يا زکات آن را نداده لباس بخرد ، نماز خواندن در آن لباس باطل است . 

 

 

 

شرط سوم

 

 

 

(مساله822) لباس نماز گزار بايد از اجزاء حيوان مرده اي که خون جهنده دارد ، يعني حيواني که اگر رگش را ببرند خون از آن جستن مي کند نباشد .بلکه اگراز حيوان مرده اي که مانند ماهي و مار  خون جهنده ندارد لباس تهيه کند احتياط واجب آن است که با آن نماز نخواند .

 

(مساله823) بايد چيزي از مردار حلال گوشت مانند مو و پشم که روح ندارد همراه نمازگزار باشد ، يا با لباسي که از آنها تهيه کرده اند ، نماز بخواند نمازش صحيح است . 

 

 

 

شرط چهارم

 

 

 

ساله825) لباس  نماز گزار بايد از حيوان حرام گوشت نباشد و اگر موئي از آن هم همراه نماز گزار باشد ، نماز او باطل است .

 

(مساله826) اگر  آب  دهان يا بيني يا رطوبت ديگري از حيوان حرام گوشت مانند گربه بر بدن يا لباس نماز گزار باشد ، چنانچه تر باشد نماز باطل و اگر خشک شده و عين آن بر طرف شده باشد ، نماز صحيح است .

 

(مساله827) اگر مو و عرق و آب دهان کسي بر بدن يا لباس نماز گزار باشد اشکال ندارد . و همچنين است اگر مرواريد و موم و عسل همراه او باشد .

 

(مساله828) اگر شک داشته باشد که لباسي از حيوان حلال گوشت است يا حرام گوشت ، چه در داخله تهيه شده باشد چه در خارجه ، نماز خواندن با آن مانعي ندارد .

 

(مساله829) اگر  انسان  احتمال دهد تکمة صدفي و مانند آن از حيوان است ، نماز خواندن با  آن مانعي ندارد و اگر بداند صدف است و احتمال بدهد صدف گوشت نداشته باشد ، نماز خواندن با آن مانع ندارد .   

                            

(مساله830) با پوست سنجاب و خز ، نماز خواندن اشکال ندارد .

(مساله831) اگر  با  لباسي  که  نمي داند  که  از  حيوان حرام گوشت است ، نماز بخواند نمازش صحيح است ، ولي اگر فراموش کرده باشد  ،  بنابر  احتياط  واجب بايد آن نماز را دوباره بخواند . 

 

 

 

شرط پنجم

 

 

 

(مساله832) پوشيدن لباس طلا باف براي مرد حرام و نماز با آن باطل است ، ولي براي  زن در نماز و غير نماز اشکال ندارد .

 

(مساله833) زينت  کردن  به  طلا  مثل آويختن  زنجير  طلا به سينه و انگشتر طلا به دست کردن و بستن ساعت مچي طلا به دست براي مرد حرام و نماز خواندن با آنها باطل است . و احتياط واجب آن است که از استعمال عينک طلا هم خود داري کند ، ولي زينت کردن به طلا ، براي زن در نماز و غير نماز اشکال ندارد .

 

(مساله834) اگر مردي نداند يا فراموش کند که انگشتري يا لباسش از طلا است و با آن نماز بخواند ، نمازش صحيح است .

 

 

 

شرط ششم

 

 

 

(مساله835) لباس مرد  نماز  گزار  بايد  ابريشم خالص نباشد و همچنين بنابر احتياط  واجب  چيزهائي  مانند  عرقچين و بند شلوار که به تنهايي ساتر عورتين نيستند در غير نماز هم پوشبدن آن براي مرد حرام است .

 

(مساله836) اگر آستر تمام لباس يا آستر مقداري از آن ابريشم خالص باشد ، پوشيدن آن براي مرد حرام و نماز در آن باطل است.

           

(مساله837) لباسي  را  که  نمي داند  از  ابريشم خالص است يا جيز ديگر ، پوشيدن آن اشکال ندارد ، و نماز با آن صحيح است .

 

(مساله838) دستمال ابريشمي و مانند آن اگر در جيب مرد باشد ، اشکال ندارد و نماز را باطل نمي کند .

 

(مساله839) پوشيدن لباس ابريشمي براي زن در نماز و غير نماز اشکال ندارد .

 

(مساله840) پوشيدن لباس غصبي و ابريشمي خالص و طلا باف و لباسي که از مردار تهيه شده ، در حال ناچاري مانعي ندارد و نيز کسي که نا چار است لباس بپوشد و لباس ديگري غير از اينها ندارد و تا آخر وقت هم ناچاري او از بين نمي رود ، مي تواند با اين لباسها نماز بخواند .

 

(مساله841) اگر غير از لباس غصبي و لباسي که از مردار تهيه شده ، لباس ديگري ندارد و ناچار نيست لباس بپوشد ، بايد به دستوري که براي برهنگان گفته شد ، نماز بخواند .

 

(مساله842) اگر غير  از  لباسي  که از حيوان حرام گوشت تهيه شده لباس ديگري ندارد ، چنانچه  در  پوشيدن  لباس  ناچار  باشد  ،  مي تواند با همان لباس نماز بخواند و اگر ناچار نباشد  ،  بايد  به دستوري که براي برهنگان گفته شد نماز را بجا آورد و بنابر احتياط واجب يک نماز ديگر هم با همان لباس بخواند .

 

مساله843) اگر مرد غير از لباس ابريشمي خالص يا طلا باف ، لباس ديگري نداشته باشد چنانچه  در  پوشيدن  لباس  ناچار نباشد  ،   بايد  به دستوري که براي برهنگان گفته شد ، نماز بخواند .

 

(مساله844) اگر چيزي ندارد که در نماز عورت خود را با آن بپووشاند ، واجب است اگر چه به  کرايه يا  خريداري  باشد  ،  تهيه نمايد  .  ولي  اگر تهيه آن به قدري پول لازم دارد که نسبت به دارائي او زياد است ، يا طوري است که اگر پول را به مصرف  لباس برساند ، به حال او ضرر دارد ، بايد به دستوري که براي برهنگان گفته شد ، نماز بخواند .

 

(مساله845) کسي که لباس ندارد ، اگر ديگري لباس به او ببخشد يا عاريه دهد ، چنانچه قبول  کردن آن براي او مشقت نداشته باشد ، بايد قبول کند بلکه اگر عاريه کردن يا طلب بخشش براي او سخت نيست ، بايد از کسي که لباس دارد ، طلب بخشش يا عاريه نمايد

 

(مساله846) بنابر  احتياط  واجب بايد انسان از پوشيدن لباس شهرت که پارچه يا رنگ يا دوخت آن براي کسي که مي خواهد  آن را بپوشد معمول نيست ، و موجب هتک و موهون بودن است خودداري کند ، ولي اگر با لباس نماز بخواند اشکال ندارد .

 

(مساله847) احتياط واجب آن است که مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه جز در موردي که داعي عقلاني  و  مصلحت  مهمتري در  بين باشد نپوشد ، ولي اگر با آن لباس نماز بخواند ، اشکال ندارد .

 

(مساله848) کسي که بايد خوابيده نماز بخواند ، اگر برهنه باشد و لحاف يا تشک او نجس يا  ابريشم خالص يا از اجزاء حيوان حرام گوشت باشد ، احتياط واجب آن است که در نماز خود را با آنها نپوشاند مواردي که لازم نيست بدن و لباس نماز گزار پاک باشد

 

(مساله849) در سه صورت که تفصيل آنها بعداً گفته مي شود ، اگر بدن يا لباس نماز گزار نجس باشد ، نماز او صحيح است .

اول:  آنکه  به  واسطة   زخم يا جراحت يا دملي که در بدن او است لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد .

دوم:آنکه بدن يا لباس او به مقدار کمتر از درهم (که تقريباً به اندازه يک اشرافي مي شود ) به خون آلوده باشد .

سوم : آنکه ناچار باشد يا بدن يا لباس نجس نماز بخواند و در دو صورت اگر فقط لباس نماز گزار نجس باشد ، نماز او صحيح است :

اول : آنکه لباسهاي کوچک او مانند جوراب و عرقچين نجس باشد .

دوم :  آنکه  لباس  زني  که  پرستار  بچه  است نجس شده باشد و احکام اين پنج صورت مفصلاً در مسائل بعد گفته مي شود .

 

(مساله850) اگر بدن يا لباس نماز گزار ، خون زخم يا جراحت يا دمل باشد ، چنانچه طوري است  که  آب  کشيدن  بدن  يا  لباس  يا  عوض  کردن  لباس  براي  بيشتر  مردم يا براي خصوص او سخت است ، تنا وقتي که زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده است  ،  مي تواند با  آن  خون  نماز  بخواند  .  و همچنين است اگر چرکي که با خون بيرون آمده يا دوائي که روي زخم گذاشته اند و نجس شده ، در بدن يا لباس او باشد .

 

(مساله851) اگر خون  بريدگي  و  زخمي که به زودي خوب مي شود و شستن آسان است ، در بدن يا لباس نماز گزار باشد ، نماز او باطل است .

 

(مساله852) اگر جائي از بدن يا لباس که با زخم فاصله دارد ، به رطوبت زخم نجس شود ، جايز نيست با آن  نماز بخواند . ولي اگر مقداري از بدن يا لباس که معمولاً به رطوبت زخم آلوده مي شود ، به رطوبت آن نجس شود ، نماز خواندن با آن مانعي ندارد .

 

(مساله853) اگر  زخمي  که  از توي دهان و بيني و مانند اينها باشد ، خوني به بدن يا لباس برسد احتياط واجب آن است که با آن نماز نخواند ، ولي با خون بواسير مي شود نماز خواند ، اگرچه دانه هايش در داخل باشد .

 

(مساله854) کسي که  بدنش  زخم  است  ،  اگر در بدن يا لباس خود خوني ببيند و نداند از زخم است يا خون ديگر ، با آن نماز خواندن مانعي ندارد .

 

(مساله855) اگر چند  زخم  در بدن باشد و به طوري نزديک هم باشند که يک زخم حساب شود  ،  تا  وقتي  همه  خوب  نشده اند ، نماز خواندن با خون آنها اشکال ندارد ، ولي اگر به قدري از هم دور باشند که هر کدام يک  زخم  حساب شود  ،  هر  کدام که خوب شد ، بايد براي نماز ، بدن و لباس را از خون آن آب بکشد .

 

(مساله856) اگر  سر  سوزني  خون  حيض ، در بدن يا لباس نماز گزار باشد ، نماز او باطل است  و  بنابر  احتياط  خون نفاس و استحاضه و خون سگ و خوک و کافر و مردار و حيوان حرام گوشت در بدن ، يا لباس نماز گزار نباشد ، ولي خون هاي ديگر مثل خون بدن انسان يا  خون  حيوان  حلال  گوشت  اگر چه در چند جاي بدن و لباس باشد در صورتي که ر وي هم کمتر از درهم باشد (که تقريباً به اندازة يک اشرافي  مي شود  )  نماز  خواندن  با  آن ، اشکال ندارد .

 

(مساله857) خوني که  به لباس بي آستر بريزد و به پشت آن برسد ، يک خون حساب مي شود ، ولي اگر پشت آن ،  جدا خوني شود ، بنابر احتياط واجب بايد هر کدام را جدا حساب نمود  ،  پس  ،  پس اگر خوني که  در  پشت و روي لباس است روي هم کمتر درهم باشد ، نماز با آن صحيح و اگر بيشتر باشد ، نماز با آن باطل است .

 

(مساله858) اگر  خون ، روي لباسي که آستر دارد بريزد و به آستر آن برسد و يا به آستر بريزد  و  روي لباس  خوني  شود  ،  بايد  هر کدام را جدا حساب نمود ، پس اگر خون روي لباس  و  آستر  ،  کمتر  از  درهم باشد  نماز با آن صحيح و اگر بيشتر باشد نماز با آن باطل است .

 

(مساله859) اگر  خون  بدن  يا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتي به آن برسد در صورتي که خون و رطوبتي که به آن رسيده به اندازة درهم يابيشتر شود و اطراف را آلوده کند ، نماز با آن باطل است . بلکه اگر رطوبت و خون به اندازة درهم نشود و اطراف را هم آلوده نکند ، نماز خواندن با آن اشکال دارد  ولي  اگر رطوبت  مخلوط  به  خون شود و از بين  برود نماز صحيح است و الا باطل است ، بنابر احتياط واجب .

 

(مساله860) اگر  بدن يا لباس خوني نشود ، ولي به واسطة رسيدن به خون نجس شود اگر چه مقداري که نجس شده کمتر از درهم باشد ، نمي شود با آن نماز خواند .

 

(مساله861) اگر  خوني  که در  بدن  يا  لباس  است کمتر از درهم باشد و نجاست ديگري به آن برسد ، مثلاً يک قطره بول روي آن بريزد ، نماز خواندن با آن جايز نيست .

 

(مساله862) اگر لباسهاي  کوچک  نماز گزار  مثل  عرقچين و  جوراب  که  نمي شود با آنها عورت را پوشانيدد نجس باشد ، چنانچه از مردار و حيوان حرام گوشت درست نشده باشد ، نماز با آنها صحيح است و نيز اگر با انگشتري نجس نماز بخواند ، اشکال ندارد .

 

(مساله863) چيز  نجس  مانند  دستمال و کليد و چاقوي نجس جائز است همراه نماز گزار باشد و بعيد نيست مطلق لباس نجس حتي پيراهن هم اگر همراه او باشد ، مثلاً  در جيب او باشد و آن را نپوشيده باشد ، ضرري به نماز نرساند .

 

(مساله864) زني که  پرستار  بچه  است  و  بيشتر از يک لباس ندارد ، هرگاه شبانه روزي يک  مرتبه لباس خود را آب بکشد ، اگر چه تا روز ديگر لباس به بول بچه نجس شود ، مي تواند با آن لباس نماز بخواند ولي احتياط واجب آن است که لباس خود را در شبانه روز يک مرتبه براي اولين نمازي که لباسش پيش از  آن  نجس شده آب بکشد ، و نيز اگر بيشتر از يک لباس دارد ولي ناچار است کخ همة آنها را بپوشد  ،  چنانچه  شبانه روزي يک مرتبه به دستوري که گفته شده همه آنها را آب بکشد ، کافي است .

 

 

 

چيزهائي که در لباس نماز گزار مستحب است

 

 

 

(مساله865) چند  چيز  در  لباس نماز گزار مستحب است که از آن جمله است : عمامه با تحت الحتک  ،  پوشبدن  عبا و لباس سفيد و پاکيزه ترين لباسها و استعمال بوي خوش و دست کردن انگشتري عقيق . 

 

 

 

چيزهائي که در لباس نماز گزار مکروه است

 

 

 

(مساله866) چند  چيز  در لباس نماز گزار مکروه است و از آن جمله است : پوشيدن لباس سياه  و چرک و تنگ و لباس شرابخوار که نجس بودن آن معلوم نباشد و لباس کسي که از نجاست  پرهيز  نمي کند  و  لباسي  که نقش صورت دارد و نيز باز بودن تکمه هاي لباس و دست کردن انگشتري که نقش صورت دارد ، مکروه مي باشد .