صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
غسل مس ميت
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی

 

غسل مس ميت

 

(مساله522) اگر کسي بدن انسان مرده اي را أه سرد شده و غسلش تضاده أتند مس کند ، يعني حائي ازو  بدن جود را به آن بساند بأيد غسل مس ميت نحايد ، چه در خواب مس کند چه  در  بيداري  ،  با  اختيا ر مس کند يا بي اختيار ، حتي اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان  ميت  برسد  بايد  بنابر احتياط واجب غسل کند ، ولي اگر حيوان مرده اي را مس کند ، عسل بر او واجب نيست .

 

(مساله523) براي مس مردهاي که تمام بدن او سرد نشده ، غسل واجب نيست ، اگر  چه جائي را که سرد شده مس نمايد .

 

(مساله524) اگر  موي  خود را به بدن ميت برساند يا بدن خود را به موي ميت يا موي خود را  به موي ميت برساند ، احتياط واجب آن است که غسل کند .

 

(مساله525) براي مس بچه مرده ، حتي بچه سقط  شده اي  که  چهار  ماه  او تمام شده  ، غسل مس ميت واجب است . بلکه بهتر است براي مس بچه سقط شده اي که از چهار ماه کمتر  دارد غسل کرد ، بنابر اين اگر بچه چهار ماهه اي مرده به دنيا بيايد مادر او بايد غسل مس ميت کند ، بلکه اگر از چهار ماه کمتر هم داشته باشد بهتر است مادر او غسل نمايد .

 

(مساله526) بچه اي  که  بعد  از  مردن مادر به دنيا مي آيد ، وقتي بالغ شد واجب است ، غسل مس ميت کند .

 

(مساله527)اگر انسان ، ميتي را که سه غسل او کاملاً تمام شده  مس نمايد ، غسل بر او واجب نمي شود ولي اگر پيش از آنکه غسل سوم تمام شود ، جائي  از  بدن او را مس کند اگر چه غسل سوم آنجا تمام شده باشد ، بايد غسل مس ميت نمايد .

 

(مساله528) اگر  ديوانه  يا بچه نا بالغي ميت را مس کند ، بعد از آنکه ديوانه عاقل يا بچه بالغ شد  ، بايد غسل مس ميت نمايد .

 

(مساله529) اگر از بدن زنده يا مرده اي که غسلش نداده اند ، قسمتي که داراي استخوان است  جدا  شود  و  پيش از آنکه قسمت جدا شده را غسل دهند ، انسان آن را مس نمايد ، بايد  غسل  مس ميت  کند  ،  ولي  قسمتي  که  از  زنده  جداشده  اگر  قطعه اي مشتمل بر استخوان باشد  براي مس آن عل واجب است ، اما اگر تنها استخوان باشد ، براي مس آن غسل واجب نيست .

 

(مساله530) براي مس استخوان و دندان و هر چيزي که از مرده جدا  شده  و  آن  را غسل نداده اند  هر  چند  قطعه  گوشتي  بدون  استخوان هم باشد به جز مو بايد غسل کرد ، ولي براي مس استخوان و دنداني که از زنده جدا شده و گوشت ندارد ، غسل واجب نيست .

 

(مساله531) غسل مس  ميت  را  بايد  مثل  غسل جنابت انجام دهند ، کسي أه غسل مس ميت کرده اگر بخواهد نماز بخواند ، وضو براي او  لازم  نيست  هر چند احتياط مستحب در گرفتن وضو نيز هست .

 

(مساله532) اگر  چند  ميت  را مس کند يا يک ميت را چند بار مس نحايد ، يک غسل کافي است .

 

(مساله533) براي کسي أه بعد ازو مس ميت غسل نکرده  است ، توقف در مسجد و جماع و خواندن  سوره هائي  أه  سجده  واجب دارد  ،  مانعي ندارد ، ولي براي نماز و مانند آن بأيد غسل کند .

 

 احکام مُحتضَر

(مساله534) مسلماني را أه محتضر است يعني درحال  جان  دادن  مي باشد  مرد  باشد  يا زن بزرگ باشد يا کوچک ، بايد به پشت بخوابانند  به  طوري أه کف پاهايش به طرف قبله باشد و اگر خواباندن او کاملاً به اين طور ممکن  نيست  بنابر  احتياط واجب تا اندازه اي أه ممکن است بأيد به اين دستور عمل کنن ، و چنانچه خواباندن او به هيچ قسم ممکن نباشد به  قصد  احتياط  او  را  رو  به  قبله  بنشانند  و  اگر آن هم نشود باز به قصد احتياط او را به پهلوي راست يا به پهلوي چپ رو به قبله بخوابانند .

 

(مساله535) احتياط واجب آن است أه تا وقتي ، او را ازو  محل  احتضار حرکت تضاده أتند رو به قبله باشد و بعد ازو حرکت دادن اين احتياط واجب نيست .

 

(مساله536) رو  به  قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و اجازه گرفتن ازو ولي او لازم نيست ، هر چند أه اولي است .

 

(مساله537) مستحب  است شهادتين و اقرار به دوازده امام (عليهم السلام ) و ساير عقائد  حقه را ، به کسي  أه  در  حال جان دادن است ، طوري تلقين کنند أه بفهمد و نيز مستحب است چيزهائي را أه گفته شد ، تا وقت مرگ تکرار کنند .

 

(مساله538) مستحب است اين دعا ها را به محتضر تلقين کنند :اَللهُمّ اغفِرليَ الکثيرَ مِن معاصيکَ و اقَبل منِي اليسيرَ  مِن  طاعتَک يا مَن يقبلُ اليسيرَ و يعفُو عنِ الکثيرِ  اِقبل  منِي  اليسيرَ  و اعفُ  عنَي  الکثيَرَ انکَ انتَ العفُوُ الغفُورُ اللّهمّ ارحمَني فِانکَ رَحيمٌ .

 

(مساله539) مستحب است کسي را أه سخت جان مي دهد ، اگر ناراحت نمي شود بجائي أه نماز مي خوتنده ، ببرند .

 

(مساله540) مستحب است براي  راحت  شدن  محتضر  بر  بالين  او  سوره مبارکة يس و الصافات و آيه الکرسي و آيه پنجاه و چهارم ازو سورة اعراف و سه آيه  آخر  سوره بقره بلکه هر چه ازو قرآن ممکن بخوانند .  

                 

(مساله541) تنها  گذاشتن  محتضر  و  گذاشتن  چيز  سنگين  روي شکم او و بودن جنب و حائض  نزد  او  و  همچنين حرف زدن زياد و گريه کردن و تنها  گذاشتن زنها نزد او مکروه است .

  

 

 

احکام بعد از مرگ

 

 

 

(مساله542) بعد از مرگ مستحب  است  ،  دهان  ميت  را   ، هم  بگذارند تا  باز نماند و چشمها  و  چانه ميت را  ببندند و دست و پاي او را دراز کنند و پارچه اي روي  او بيندازند و اگر شب مرده است در حائي أه مرده ، چراغ روشن کنند و براي تشييع جنازة او مومنين را خبر  کنند  و  در  دفن  او  عجله نمايند ، ولي اگر يقين به مردن او ندارند ، بايد صبر کنند تا معلوم شود  و  نيز  اگر  ميت  حامله باشد و بجه در شکم او زنده باشد ، بايد بقدري دفن را عقب بيندازند ، که پهلوي چپ او را بشکافند و طفل را بيرون آورندو پهلو را بدوزند .

 

 

 

احکام غسل و کفن و نماز و دفن ميت

 

 

 

(مساله543) غسل و کفن و نماز  و  دفن  مسلمان  بر  هر  مکلفي واجب است و اگر بعضي انجام دهند  ،  از  ديگران  ساقط  مي شود  و  چنانچه هيچکس انجام ندهد ، همه معصيت کرده أتند .

 

(مساله544) اگر  کسي  مشغول  کارهاي  ميت شود بر ديگران واجب نيست اقدام نمايند ، ولي اگر او عمل را نيمه کاره بگذارد ، بايد ديگران تمام کنند .

(مساله545) اگر انسان يقين کند أه ديگري مشغول  کارهاي  ميت شده ، واجب نيست به کارهاي ميت اقدام کند ولي اگر شک يا گمان دارد ، بايد اقدام نحايد .

 

(مساله546) اگر کسي بداند غسل يا کفن يا نماز يا دفن ميت را باطل انجام داده أتند ، بأيد دوباره  انجام دهد  ولي  اگر  گمان  دارد أه باطل بوده ، يا شک دارد أه درست بوده يا نه ، لازم نيست اقدام نحايد .

 

(مساله547) براي غسل و کفن و نماز و دفن ميت ، بأيد ازو ولي او اجازه بگيرند .

 

(مساله548) ولي زن ، أه در غسل و کفن و دفن او دخالت مي کند شوهر او است و بعد ازو او ،  مردهائي أه ازو ميت ارث مي برند ، مقدم بر زنهاي ايشانند و هر کدام أه در ارث بردن مقدم هستند ، در اين امر نيز مقدمند .

 

(مساله549) اگر کسي بگويد من وصي يا ولي ميتم ، يا ولي ميت به من اجازه داده أه غسل و  کفن  و  دفن ميت را انجام دهم ، چنانچه ديگري نمي گويد من ولي با وصي ميتم يا ولي به من اجازه داده است ، انجام کارهاي ميت با اوست .

 

(مساله550) اگر  ميت  براي  غسل  و  کفن  و دفن و نماز جود غير ازو ولي ، کس ديگري را معين کند ، ولايت اين امور با اوست و مستحب  است  ازو  ولي  ،  هم  اجازه  بگيرد  و  لازم نيست کسي أه ميت ، او را براي انجام اين کار ها معين کرده ، اين  وصيت  را  قبول  کند ، ولي اگر قبول کرد ، بأيد به آن عمل نحايد .