صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
نمازهاى واجب يوميّه
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

نمازهاى واجب يوميّه

نمازهاى واجب یومیه غیر از جمعه پنج است ، ظهر و عصر هر كدام چهار ركعت ، مغرب سه ركعت ، عشاء چهار ركعت ، صبح دو ركعت.

 

مسأله ۷۳۵ ـ در سفر و خوف باید نمازهاى چهار ركعتى را با شرایطى كه در محلّ خود ذكر مى شود دو ركعت خواند.

 

وقت نماز ظهر و عصر

 

مسأله ۷۳۶ ـ اگر چوب یا چیزى مانند آن را ـ كه شاخص مى گویند ـ راست در زمین هموار فرو برند ، صبح كه خورشید بیرون مى آید ، سایه آن به طرف مغرب مى افتد و هر چه آفتاب بالا مى آید این سایه كم مى شود و در شهرهاى ما ، در اوّل ظهر شرعى به آخرین درجه كمى مى رسد ، و ظهر كه گذشت سایه آن به طرف مشرق بر مى گردد و هر چه خورشید رو به مغرب مى رود سایه زیادتر مى شود.

 

بنابراین وقتى سایه به آخرین درجه كمى رسید و دو مرتبه رو به زیاد شدن گذاشت معلوم مى شود ظهر شرعى شده است ، ولى در بعضى شهرها كه گاهى موقع ظهر سایه بكلّى از بین مى رود ، بعد از آن كه سایه دوباره پیدا شد معلوم مى شود ظهر شده است.

 

مسأله ۷۳۷ ـ وقت نماز ظهر و عصر ما بین زوال تا غروب آفتاب است ، ولى چنانچه نماز عصر را عمداً قبل از نماز ظهر بخواند باطل است ، مگر این كه از آخر وقت بیش از به جا آوردن یك نماز وقت نباشد كه در این فرض اگر كسى تا این موقع نماز ظهر را نخوانده ، باید نماز عصر را بخواند و بعد از آن نماز ظهر را قضا كند ، و اگر كسى پیش از این وقت سهواً تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند نمازش صحیح است ، و احتیاط واجب آن است كه آن را نماز ظهر قرار داده و چهار ركعت دیگر به قصد ما فى الذمّه به جا آورد.

 

مسأله ۷۳۸ ـ اگر پیش از خواندن نماز ظهر سهواً مشغول نماز عصر شود ، و در بین نماز بفهمد اشتباه كرده است ، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند ، یعنى نیت كند كه آنچه تا حال خوانده ام و آنچه را مشغولم و آنچه تا آخر نماز مى خوانم همه نماز ظهر باشد ، و بعد از آن كه نماز را تمام كرد نماز عصر را بخواند.

 

مسأله ۷۳۹ ـ نماز جمعه با امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب از قبل آن حضرت واجب تعیینى است ، و در زمان غیبت مكلّف مخیر است كه نماز ظهر بخواند یا ـ با اجتماع شرایط ـ نماز جمعه بخواند ، و احوط نماز ظهر است و افضل نماز جمعه است.

 

مسأله ۷۴۰ ـ وقت نماز جمعه مضیق است ، و بنابر احتیاط واجب از اوّل ظهر شرعى ـ پس از احراز آن به یقین یا اطمینان و غیر اینها از امارات دخول وقت ـ تأخیر نیندازد.

 

وقت نماز مغرب و عشاء

 

مسأله ۷۴۱ ـ احتیاط واجب آن است كه نماز مغرب را از پنهان شدن قرص خورشید تأخیر بیندازند ، تا سرخى طرف مشرق كه بعد از غروب آفتاب پیدا مى شود از بالاى سر انسان بگذرد.

 

مسأله ۷۴۲ ـ وقت نماز مغرب و عشاء براى مختار تا نیمه شب امتداد دارد ، و امّا براى مضطر به جهت خواب یا فراموشى یا حیض یا غیر اینها تا طلوع فجر صادق امتداد دارد ، و چون نماز عشاء را در صورت تذكّر باید بعد از نماز مغرب خواند ، در صورتى كه با التفات قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است ، مگر این كه از وقت بیش از مقدار اداى نماز عشاء نمانده باشد ، كه در این صورت لازم است نماز عشاء را قبل از نماز مغرب بخواند.

 

مسأله ۷۴۳ ـ اگر كسى اشتباهاً نماز عشاء را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود نمازش صحیح است ، و باید نماز مغرب را بعد از آن به جا آورد.

 

مسأله ۷۴۴ ـ اگر پیش از خواندن نماز مغرب سهواً مشغول نماز عشاء شود ، و در بین نماز ملتفت شود كه اشتباه كرده ، چنانچه به ركوع ركعت چهارم نرفته است ، باید نیت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام كند و بعد نماز عشاء را بخواند ، و اگر به ركوع ركعت چهارم رفته است ، باید نماز را بهم زند و بعد از خواندن نماز مغرب نماز عشاء را به جا آورد.

 

مسأله ۷۴۵ ـ آخر وقت نماز عشاء براى مختار نصف شب است ، و بنابر احتیاط واجب شب را از اوّل غروب تا اذان صبح حساب كند نه تا اوّل آفتاب.

 

مسأله ۷۴۶ ـ اگر عمداً نماز مغرب یا عشاء را تا نصف شب نخواند ، احوط آن است كه تا قبل از اذان صبح بدون این كه نیت ادا و قضا كند آن نماز را به جا آورد.

 

وقت نماز صبح

 

مسأله ۷۴۷ ـ نزدیك اذان صبح از طرف مشرق ، سفیده اى رو به بالا حركت مى كند كه آن را فجر اوّل گویند ، و موقعى كه آن سفیده پهن شد ، فجر دوم و اوّل وقت نماز صبح است ، و آخر وقت نماز صبح موقعى است كه آفتاب طلوع مى كند.