صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
نفـاس
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

نفـاس

مسأله ۵۱۴ ـ خونى كه مادر بعد از ولادت بچّه ـ از جهت ولادت ـ مى بیند اگر پیش از ده روز یا سر ده روز قطع شود ، خون نفاس است ، و همچنین است ـ بنابر احتیاط واجب ـ خونى كه با اوّلین جزء بچّه بیرون بیاید ، و زن را در حال نفاس ، نفساء مى گویند.

 

مسأله ۵۱۵ ـ خونى كه زن پیش از بیرون آمدن اوّلین جزء بچّه مى بیند نفاس نیست.

 

مسأله ۵۱۶ ـ لازم نیست كه خلقت بچّه تمام باشد ، بلكه اگر ناتمام نیز باشد ـ در صورتى كه عرفاً بگویند زاییده است ـ خونى كه تا ده روز ببیند خون نفاس است ، و در صورت شكّ در صدق زاییدن به نظر عرف ، آن خون محكوم به احكام نفاس نیست.

 

مسأله ۵۱۷ ـ ممكن است خون نفاس یك آن بیشتر نیاید ، ولى بیشتر از ده روز نمى شود.

 

مسأله ۵۱۸ ـ هرگاه شكّ كند كه چیزى سقط شده یا نه ، یا چیزى كه سقط شده بچّه است یا نه ، لازم نیست وارسى كند ، و خونى كه از او خارج مى شود شرعاً خون نفاس نیست ، هر چند احتیاط استحبابى وارسى كردن است.

 

مسأله ۵۱۹ ـ رساندن جایى از بدن به خط قرآن و اسم مبارك ذات خداوند متعال و سایر اسماءحُسنى بر نفساء حرام است ، و همچنین است ـ بنابر احتیاط واجب ـ سایر كارهایى كه بر حائض حرام است ، و آنچه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب مى باشد.

 

مسأله ۵۲۰ ـ طلاق دادن زنى كه در حال نفاس است باطل است ، و نزدیكى كردن با او حرام است ، ولى اگر شوهرش با او نزدیكى كند كفّاره ندارد.

 

مسأله ۵۲۱ ـ وقتى زن از خون نفاس پاك شد به طورى كه در باطن فرج هم خون نباشد ، باید غسل كند و عبادتهاى خود را به جا آورد ، و اگر دوباره خون ببیند ، چنانچه روزهایى كه خون دیده با روزهایى كه در وسط پاك بوده روى هم از ده روز تجاوز نكرده باشد ، در صورتى كه در حیض عادت داشته و روزهایى كه در وسط پاك بوده در بین دو خونِ در ایام عادت باشد ، تمام آن دو خون و پاكى در وسط نفاس است ، مثلاً اگر عادت او شش روز بوده و دو روز در وسط شش روز پاك بوده ، تمام آن شش روز نفاس است ، و در غیر این صورت روزهایى را كه خون دیده نفاس و در روزهایى كه پاك بوده بنابر احتیاط واجب جمع كند بین تروك نفساء و اعمال طاهره.

 

مسأله ۵۲۲ ـ اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست ، بنابر احتیاط باید مقدارى پنبه داخل فرج نماید و كمى صبر كند ، كه اگر پاك است براى عبادتهاى خود غسل كند.

 

مسأله ۵۲۳ ـ اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد ، چنانچه در حیض عادت دارد ، به اندازه روزهاى عادت او نفاس و بقیه استحاضه است ، و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه مى باشد.

 

و احتیاط مستحبّ آن است كه كسى كه عادت دارد از روز بعد از عادت ، و كسى كه عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان كارهایى كه بر نفساء حرام است ترك كند ، و اعمال مستحاضه را به جا آورد.

 

مسأله ۵۲۴ ـ زنى كه عادت حیضش كمتر از ده روز است ، اگر بیشتر از روزهاى عادتش خون ببیند ، باید به اندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد ، و بعد از آن بنابر احتیاط واجب یك روز عبادت را ترك نماید ، و در بقیه تا ده روز مخیر است احكام مستحاضه را جارى یا این كه عبادت را ترك نماید.

 

و اگر خون از ده روز بگذرد ، باید روزهاى بعد از عادت را استحاضه قرار دهد و عبادتهایى كه در آن روزها به جا نیاورده قضا نماید ، مثلا زنى كه عادت او شش روز بوده اگر بیشتر از شش روز خون ببیند ، باید شش روز را نفاس قرار دهد و روز هفتم بنابر احتیاط واجب نیز عبادت را ترك كند ، و در روز هشتم و نهم و دهم مخیر است بین این كه عبادت را ترك كند یا كارهاى استحاضه را به جا آورد ، و اگر بیشتر از ده روز خون ببیند ، از روز بعد از عادت او استحاضه مى باشد.

 

مسأله ۵۲۵ ـ زنى كه در حیض عادت دارد ، اگر بعد از زاییدن تا یك ماه یا بیشتر پى درپى خون ببیند ، به اندازه روزهاى عادت او نفاس است ، و خونى كه بعد از نفاس تا ده روز مى بیند ـ اگر چه در روزهاى عادت ماهانه اش باشد ـ استحاضه است ، مثلا زنى كه عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن است ، اگر روز دهم ماه زائید و تا یك ماه یا بیشتر پى درپى خون دید ، تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز ـ حتّى خونى كه در روزهاى عادت خود كه از بیستم تا بیست و هفتم است مى بیند ـ استحاضه مى باشد ، و بعد از گذشتن ده روز اگر خونى را كه مى بیند در روزهاى عادتش باشد حیض است ، چه نشانه هاى حیض را داشته یا نداشته باشد ، و همچنین است اگر در روزهاى عادتش نباشد ولى نشانه هاى حیض را داشته باشد ، و امّا اگر نه در روزهاى عادتش باشد و نه نشانه هاى حیض را داشته باشد ، استحاضه است.

 

مسأله ۵۲۶ ـ زنى كه در حیض عادت عددیه ندارد ، اگر بعد از زایمان تا یك ماه یا بیشتر پى درپى خون ببیند ده روز اوّل نفاس است و ده روز دوم استحاضه مى باشد ، و خونى كه بعد از آن مى بیند اگر نشانه حیض را داشته باشد یا در وقت عادتش باشد حیض ، و اگر نداشته باشد آن هم استحاضه مى باشد.