صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
مطهرات
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی

 

مطهرات

 

 

 

 

(مساله148) ده چيز نجاست را پاک مي کند و آنها را مطهرات گويند : اول آب ، دوم زمين، سوم آفتاب ، چهارم استحاله ،پنجم انتقال ،  ششم اسلام ، هفتم تبعيت ، هشتم برطرف شدن عين نجاست ، نهم استبراء حيوان نجاستخوار، دهم غايب شدن مسلمان  و  احکاماينها به طور تفصيل در مسائل آينده گفته مي شود .

  

 

 

1-آب

 

 

 

(مساله149) آب با چهار شرط چيز نجس را پاک مي کند :

اول : آنکه مطلق باشد ، پس آب مضاف مانند گلاب و عرقِ بيد چيز نجس را پاک نمي کند .

دوم : آنکه پاک باشد .                                  

 سوم : آنکه وقتي چيز نجس را ميشويند آب مضاف نشود و بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نکند .

چهارم : انکه بعد از آب کشيدن چيز نجس نجس  ،  عين نجاست  در  آن نباشد ،  و پاک شدن چيز نجس با آب قليل يعني آب کمتر از کُر شرطهاي ديگري هم دارد که بعداً  گفته مي شود .

(مساله150) ظرف نجس  را  با آب بايد سه مرتبه شست ، بلکه در کُر و جاري هم احتياط سه مرتبه است ، گرچه اقوي  کفايت يک مرتبه است ، ولي ظرفي را که سگ ليسيده يا از آن ظرف  آب  يا  چيز  روان ديگر خورده ، بايد اول با خاک پاک ، خاک مال کرد و بعد بنابر احتياط  واجب  دو مرتبه  در  کّر  يا جاري يا با آب قليل شست ، و همچنين ظرفي را که آب دهان سگ در آن ريخته بنابر احتياط واجب بايد پيش از شستن خاک مال کرد .

(مساله151) اگر دهانه ظرفي که سگ دهن زده ، تنگ باشد  و  نشود آن را خاک مال کرد ، چنانچه ممکن است بايد پارچه اي را به چوبي بپيچند و به توسط آن خاک را  به آن ظرف بمالند ، و در غير اين صورت پاک شدن ظرف اشکال دارد .

(مساله 152) ظرفي را که خوک از آن چيز رواني بخورد ، با آب قليل بايد هفت مرتبه شست و در کُر و جاري نيز هفت مرتبه بايد شست به احتياط واجب ، و لازم نيست آن را خاک مال کنند  ،  اگر  چه  احتياط آن است که خاک مال شود  و نيز ليسيدن خوک ملحق است به آب خوردن آن به احتياط واجب   .                            

(مساله153) اگر بخواهند ظرفي را که به شراب نجس شده با آب قليل آب بکشند بايد سه مرتبه بشويند و بهتر است هفت مرتبه شسته شود .

(مساله154) کوزه اي  که  از گل نجس ساخته شده  و  يا آب نجس در آن فرورفته ، اگر در آب کُر يا جاري بگذارند  ،  به هر جاي  آن که آب برسد پاک مي شود . و اگر بخواهند باطن آن هم پاک شود ،  بايد  به قدري در آب کُر يا جاري بماند که آب به تمام آن فرو رود و فرو رفتن رطوبت کافي نيست .

(مساله155) ظرف نجس را با آب دو جور مي شود آب کشيد :

يکي آنکه سه مرتبه پر کنند و خالي کنند .ديگر  آنکه  سه دفعه قدري آب در آن بريزند و در هر دفعه آب را طوري در آن بگردانند که به جاهاي نجس آن برسد و بيرون بريزند .

(مساله156) اگر ظزف بزرگي مثل پاتيل وخمره نجس شود ، چنانچه سه مرتبه آن را از آب پر کنند  و خالي کنند ، پاک ميشود .و همچنين است اگر سه مرتبه از بالا آب در آن بريزند ، به طوري  که  تمام اطراف آن را بگيرد  و  در هر  دفعه  آبي که ته آن  جمع مي شود  بيرون آوردند و احتياط واجب آن است که در هردفعه  ظرفي  را که با آن آبها  را بيرون  مي آوردند ، آب بکشند .

(مساله157) اگر مِسِ نجس و مانند آن را آب کنند و آب بکشند . ظاهرش پاک مي شود .

(مساله158) تنوري  که  به بول نجس شده است اگر  دو مرتبه از بالا آب در آن بريزند  به طوري که تمام اطراف آن را بگيرند ، پاک مي شود .  و  در غير بول اگر بعد از برطرف شدن نجاست يک مرتبه به دستوري که گفته شد آب در  آن بريزند ، کافي است و بهتر است که گودالي ته آن بکنند تا آبها درآن جمع شود و بيرون بياورند ، بعد آن گودال را با خاک پاک ، پر کنند .

(مساله159) اگر چيز نجس  را بعد از  بر طرف کردن عين نجاست  يک مرتبه در آب کُر يا جاري فرو برند که تمام جاهاي نجس آن برسد ، پاک مي شود  . و  احتياط واجب آن است که فرش و لباس و مانند اينها را طوري فشار يا حرکت دهند که داخل آن خارج شود .

(مساله160) اگر بخواهند چيزي را که به بول نجس شده با آب قليل آب  بکشند  ،  چنانچه يک  مرتبة ديگر که آب روي آن بريزند پاک مي شود  ،  ولي در لباس  و فرش و مانند اينها بايد بعد از هر دفعه فشار دهند تا  غُساله آن بيرون  آيد  ( و  غساله آبي است که معمولاً در وقت شستن و بعد از آن از چيزي که شسته  مي شود  ،  خود  به خود يا به وسيلة فشار مي ريزد ) .

(مساله161) اگر چيزي  به بول  پسر شيرخواري که غذا خور نشده  و  شير خوک نخورده نجس شود ،  چنانچه  يک مرتبه آب روي آن بريزند  که  تمام جاهاي نجس آن برسد پاک مي شود .  ولي احتياط  مستحب آن است که يک مرتبه  ديگر هم  آب روي آن بريزند و در لباس و فرش و مانند اينها فشار لازم نيست .

(مساله162)  اگر چيزي به غير بول نجس شود ، چنانچه بعد از برطرف کردن نجاست يک مرتبه آب روي آن بريزند و از آن جدا شود پاک مي گردد.و نيز اگر در دفعة اول که آب روي  آن مي ريزند نجاست آن برطرف شود و بعد از برطرف شدن نجاست هم آب روي آن بيايد پاک مي شود  .  ولي  در  هر صورت لباس و مانند آن را بايد فشار دهند تا غساله آن بيرونآيد .

(مساله163) اگر  حصير نجس  را که با نخ بافته شده و در آب کر يا جاري فرو برند ، بعد از برطرف شدن عين نجاست پاک مي شود.

(مساله164) اگر  ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اينها نجس شود ، به فرو بردن در آب کُر و جاري پاک مي گردد . و اگر باطن آنها نجس شود ، پاک نمي گردد .

(مساله165) اگر انسان  شک کند که  آب نجس  به باطن صابون رسيده  يا نه  ، باطن آن پاک است .

(مساله166) اگر ظاهر برنج و گوشت يا چيزي مانند اينها نجس شده باشد ، چنانچه آن را در ظرفي بگذارند و سه مرتبه آب روي آن بريزند  و  خالي کنند پاک مي شود  ، و ظرف آن سهم پاک مي گردد. ولي اگر بخواهند لباس يا چيزي را که فشار لازم دارد در ظرفي بگذارند و آب بکشند . بايد در هر مرتبه که آب روي آن مي ريزند  آن را فشار دهند  و  ظرف را کج کنند ، تا غساله اي که در آن جمع شده بيرون بريزد.

(مساله167) لباس  نجسي را که به نيل و مانند آن رنگ شده ، اگر در آب کر يا جاري فرو برند و آب پيش از آنکه به واسطة رنگ پارچه مضاف شود به تمام آن برسد آن لباس پاک مي شود ، اگر چه موقع فشار دادن ، آب مضاف يا رنگين از ان بيرون آيد .

(مساله168) اگر لباسي را در آب کُر يا جاري آب بکشند ، و بعد مثلاً لجن آب در آن ببينند . چنانچه احتمال ندهند که جلوگيري از رسيدن آب کرده آن لباس ، پاک است .

(مساله169) اگر بعد از آب کشيدن لباس و مانند آن خوردة گل يا اشنان در آن ديده شود ، پاک است ولي  اگر آب نجس به باطن گل يا اشنان رسيده باشد   .  ظاهر گل و اشنان پاک و باطن آنها نجس است .

(مساله170) هر چيز نجس  ،  تا عين نجاست را از آن برطرف نکنند ، پاک نمي شود ، ولي اگر بو يا رنگ نجاست در آن مانده باشد ، اشکال ندارد .  پس اگر خون را از لباس بر طرف کننئ  و  لباس را آب بکشند  و رنگ خون در آن بماند پاک مي باشد ، اما چنانچه به واسطة بو يا رنگ يقين کنند يا احتمال دهند که ذره هاي نجاست درآن چيز مانده نجس است.

(مساله171) اگر نجاست بدن ر ا در  آب کُر  يا  جاري  برطرف کنند  ،  بدن پاک مي شود و بيرون آمدن و دوباره در آب رفتن ، لازم نيست .

(مساله172) غذاي نجسي که لاي دندانها مانده اگر آب در دهان بگردانند و به تمام غذاي نجس برسد ، پاک مي شود.

(مساله173) اگر موي سر  و  صورت را  که  زياد  است ،   با آب قليل آب  بکشند ،  بايد فشاردهند که غساله آن جدا شود .

(مساله174) اگر جائي از بدن يا لباس را با آب قليل آب بکشند ،   اطرف آنجا که متصل به آن است و معمولاً موقع آب کشيدن آنجا نجس  مي شود  ،  با پاک شدن جاي نجس پاک مي شود .  و  هم چنين است اگر  چيز پاکي را  پهلوي چيز نجس بگذارند و روي هر دو آب بريزند . پس اگر براي آب کشيدن يک انگشت نجس ، روي همه انگشتها آب بريزند و آب نجس به همه آنها برسد ، بعد از پاک شدن انگشت نجس تمام انگشتها پاک مي شود .

(مساله175) گوشت  و  دنبه اي که نجس شده  ، مثل چيزهاي ديگر آب کشيده مي شود و همچنين است  اگر   بدن  يا  لباسي  ،  چربي کمي داشته باشد  که  از  رسيدن  آب به آنها جلوگيري نکند .

(مساله176) اگرظرف يا بدن نجس باشد،وبعد به طوري چرب شود که جلوگيري از رسيدن آب به آنها چنانچه  بخواهند ظرف  و بدن را آب بکشند بايد چربي را بر طرف کنند تا آب به آنها برسد .

(مساله177) چيز نجسي که عين نجاست درآن نيست،اگر زير شيري که متصل به کرُ است يک دفعه  بشويند ، پاک مي شود ونيز اگر عين نجاست در آن باشد ، چنانچه عين نجاست آن ،  زير شير يا به وسيلة ديگر برطرف شود و آبي که از آن چيز مي ريزد بو يا رنگ يا مزة ديگري به واسطه نجاست به خود نگرفته باشد  ،  با آب شير پاک مي گردد ، اما اگر آبي که از آن ميريزد  بو  يا رنگ يا مزه ديگري بواسطة نجاست به خود گرفته باشد ، بايد به قدري آب شير روي آن بريزند تا در آبي که از آن جدا مي شود بو يا رنگ يا مزة ديگري به واسطه نجاست نباشد .

(مساله178) اگر چيزي را  آب بکشد و يقين کند پاک شده و بعد شک کند که عين نجاست را از آن بر طرف کرده يا نه ، چنانچه موقع آب کشيدن ، متوجه برطرف کردن عين نجاست بوده  آن چيز پاک است  و  اگر  متوجه برطرف کردن عين نجاست نبوده بنابراحتياط واجب بايد دوباره آن را آب بکشد .

(مساله179) زميني که آب روي  آن جاري نمي شود ،  اگر نجس شود با آب قليل پاک نمي گردد . ولي زميني که روي آن شن يا ريگ باشد ، چون آبي که روي آن مي ريزند از آن جدا شده و در شن و ريگ فرو مي رود، با آب قليل پاک مي شود، اما زير ريگها نجس مي ماند .

(مساله180) زمين سنگ فرش و آجر فرش و زمين سختي که اب در ان فرو نمي رود ، اگر نجس شود با آب قليل پاک مي گردد ، ولي بايد بقدري آب روي آن بريزند که جاري شود و چنانچه آبي که روي آن  ريخته اند  از  سوراخي بيرون رود  همة زمين پاک مي شود ، و اگر بيرون نرود  جائي که آبها جمع مي شود نجس مي ماند و براي پاک شدن آنجا بايد گودالي بکنند که آب در آن جمع شود‌، بعد آب را بيرون بياورند و گودال را با خاک پاک ، پر کنند .

(مساله181) اگر  ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود ، با آب کمتر از کُر هم پاک مي شود .

(مساله182) اگر  شکر آب شده  نجس را قند بسازند و در  آب کُر يا جاري بگذرند ، پاک نمي شود .

 

  

 

2-زمين

 

 

 

(مساله183) زمين با سه شرط ، کف پا و ته کفش نجس را ، پاک مي کند .

اول : آنکه زمين پاک باشد .

دوم : آنکه خشک باشد .

سوم : آنکه اگر عين نجس مثل خون  و بول يا متنجس مثل گلي که نجس شده در کف پا و ته کفش باشد ،به واسطة  راه رفتن يا ماليدن  پا  به زمين برطرف شود  .  و  نيز  زمين بايد خاک يا سنگ يا آجر فرش و مانند اينها باشد و با راه رفتن روي فرش و  حصير  و  سبزه  ، کف پا وته کفش نجس،پاک نمي شود و اگر به واسطة  غير  راه  رفتن  نجس شده باشد  ، پاک شدنش به واسطه راه رفتن اشکال دارد .

(مساله184) کف پا و ته نجس ، به واسطه  راه رفتن روي اسفالت و روي زميني که با چوب فرش شده ، پاک نمي شود .

(مساله 185) براي پاک شدن کف پا  و  ته کفش بهتر است پانزده ذراع (تقريباً ده گام مي شود ) يا بيشتر راه بروند ، اگر چه به کمتر از پانزده ذراع يا ماليدن پا به زمين ، بر نجاست

(مساله186) لازم نيست  کف پا  و  ته کفش نجس ، تر باشد ، بلکه اگر خشک هم باشد به راه رفتن پاک مي شود .

(مساله187) بعد از آنکه کف پا يا ته کفش نجس به راه رفتن پاک شد ، مقداري از  اطراف  آن هم که معمولاً به گل آلوده مي شود اگر زمين با خاک به آن اطراف برسد ، پاک ميگردد . 

(مساله188) کسي که با دست و زانو راه مي رود ، اگر کف دست يا زانو به وسيله تماس با زمين و حرکت برروي زمين نجس شود ، دست وزانوي به وسيله راه رفتن پاک مي شود .و  اما پاک شدن ته عصا  و  ته پاي مصنوعي و نعل چهار پايان و چرخ اتومبيل ودرشگه و مانند اينها ، محل اشکال است .

(مساله189) اگر بعد از راه رفتن ، ذره هاي کوچکي از نجاست که ديده نمي شود ، در کف پا و  ته  کفش  بماند  بايد  آن  ذره ها را هم به ترتيبي که ذکر شد برطرف کرد ، ولي باقي بودن بو و رنگ اشکال ندارد . 

(مساله 190) توي کفش و مقداري از کف پا که به زمين نمي رسد به واسطة راه رفتن پاک نمي شود .  و  پاک شدن کف جوراب به واسطة راه رفتن محل اشکال است ، مگر اينکه راه رفتن با آن به جاي کفش معمول و متعارف باشد و اگر کف جوراب از پوست باشد به وسيلة راه رفتن پاک مي شود .

                                             

 

 

  3-آفتاب

 

 

 

(مساله191) آفتاب زمين وساختمان و چيزهائي که مانند درب و پنجره در  ساختمان  بکار برده شده ،  و همچنين ميخي را که به ديوار کوبيده اند وجزء ساختمان حساب ميشود ، با   شش شرط پاک ميکند :

اول:آنکه چيز نجس بطوري تر باشد ، که اگر چيز ديگري به آن برسد تر مي شود  ،  پس اگر خشک باشد بايد به وسيله اي آن را تر کنند تا آفتاب خشک کند . 

دوم: آنکه اگر عين نجاست در  آن چيز باشد ، پيش از تابيدن آفتاب آن را بر طرف کنند .

سوم : آنکه چيزي از تابيدن آفتاب جلوگيري نکند ، پس اگر آفتاب از  پشت  پرده  يا  ابر و مانند اينها بتابد و چيز نجس را خشک کند ، آن چيز پاک نمي شود ، ولي اگر ابر بقدري نازک باشد که از تابيدن آفتاب جلوگيري نکند ، اشکال ندارد .

چهارم :    آنکه  آفتاب  به تنهائي چيز نجس  را خشک  کند ،  پس اگر مثلاً چيز نجس به واسطة باد و آفتاب خشک شود پاک نمي گردد ، ولي اگر باد بقدري کم باشد که نگويند به خشک شدن چيز نجس کمک کرده ، اشکال ندارد .

پنجم : آنکه آفتاب مقداري از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرورفته يک مرتبه خشک کند ، پس اگر يک  مرتبه بر زمين و  ساختمان  نجس بتابد و روي آن را خشک کند و دفعة ديگر زير آن را خشک نمايد ، فقط روي آن پاک مي شود و زير آن نجس مي ماند . 

ششم : آنکه ما   بين روي زمين يا ساختمان که آفتاب به آن مي تابد ، جسم پاک ديگري فاصله نباشد .

(مساله192) اگر ، حصير نجس را پاک مي کند وهمچنين درخت و گياه به واسطة آفتاب پاک مي شود . 

(مساله193) اگرآ فتاب به زمين نجس بتابد ، بعد انسان شک کند که زمين موقع تابيدن آفتاب تر  بوده  يا  نه ، آن به  واسطة  آفتاب  خشک  شده  يا نه ، آن  زمين  نجس  است و همچنين است اگر شک کند که پيش از آفتاب عين نجاست از آن بر طرف  شده يا  نه ،  يا شک کند که چيزي مانع تابش آفتاب بوده يا نه .         

(مساله194) اگر آفتاب  به   يک  طرف ديوار  نجس بتابد ، طرفي که آفتاب به آن نتابيده پاک نمي شود ، ولي اگر ديوار بقدري نازک باشد  که  به  واسطة تابش به يک طرف ، طرف ديگرش هم خشک شود پاک مي گردد .

   

 

 

 4- استحاله

 

 

 

(مساله195)  اگر  جنس  چيز نجس بطوري عوض شود که به صورت چيز پاکي در آيد پاک مي شود و مي گويند  استحاله شده است  ،  مثل  آنکه  چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد ، يا سگ در نمکزار فرو رود  و  نمک شود  ،  ولي اگر جنس آن عوض نشود مثل آنکه گندم نجس را آرد کنند يا نان بپزند . پاک نمي شود .    

(مساله196)  کوزة گلي  و  مانند آن که از گل نجس ساخته شده ، نجس است و بايد از ذغالي که از چوب نجس درست شده نيز ، اجتناب نمايند .

(مساله197)چيز نجسي که معلوم نيست استحاله شده يا نه ، نجس است .

(مساله198) اگر  شراب  بخودي خود  يا  به  واسطة آنکه چيزي مثل سرکه و نمک در آن ريخته اند سرکه شود ، پاک مي گردد .

(مساله199) شرابي  که از  انگور نجس درست کنند ، به سرکه شدن پاک نمي شود ، بلکه اگر   نجاستي هم از خارج به شراب بر سد احتياط واجب ان است که بعد از سرکه شدن از آن اجتناب نمايند .

(مساله200) سرکه اي که از انگور و کشمش و خرماي نجس درست کنند ، نجس است .

(مساله201) اگر پوشال ريز انگور يا خرما داخل آنها باشد و سرکه بريزند ، ضرر ندارد .و نيز اگر پيش از آنکه خرما و کشمش و انگور سرکه شود ، خيار و بادنجان و مانند اينهادر آن بريزند ، اشکال ندارد .

  

 

 

5 - کم شدن دو سوم آب انگور

 

 

 

(مساله202) آب انگوري که خود بخود جوش آمده نجس است و فقط به سرکه شدن پاک و  حلال ميشود ،  ولي اگر به واسطة آتش جوش آمده است ، پيش از آنکه ثلثان شود يعني دو قسمت آن کم شود  ،  نجس نيست  و لي حرام است  و به ثلثان شدن به وسيلة آتش ، حلال مي شود .

(مساله203) اگر مثلاً در يک خوشة غوري يک دانه يا دو دانه انگور باشد چنانکه به آبي که از آن خوشه گرفته مي شود آبغوره مي گويند  و  اثري  از  شيريني در آن نباشد و بجوشد ، پاک وخوردن آن حلال است .

(مساله204) چيزي که معلوم نيست غوره است يا انگور ، اگرجوش بيايد نجس نميشود  .

 

 

 

6-انتقال

 

 

 

(مساله205) اگر خون بدن انسان يا خون حيوا ني که خون جهنده دارد ، يعني حيواني که وقتي رگ آن را ببرند خون از آن جستن مي کند ،به بدن حيواني که خون جهنده ندارد برود و خون آن حيوان حساب شود پاک مي گردد و اين را انتقال گويند . پس خوني که   زالو  از انسان مي مکد چون خون زالو به آن گفته نمي شود و مي گويند خون انسان است ، نجس مي باشد .

(مساله206) اگر  کسي پشه اي  ر ا که به  بدنش نشسته ، بکشد و نداند خوني که از پشه بيرون آمده از او مکيده يا از خود پشه مي باشد ، پاک است و همچنين است اگر بداند از او مکيده ولي جز و  بدن پشه حساب شود   ، اما اگر  فاصله بين  مکيدن خون  و  کشتن پشه بقدري کم باشد  ،  که  بگويند  خون انسان است ،  يا معلوم نباشد که مي گويند خون پشه است يا خون انسان ، نجس مي باشد .

 

 

 

7- اسلام

 

 

 

(مساله207)  اگر کافر  شهادتين  بگويد  يعني  بگويد  : اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان  محمداً رسول  الله مسلمان  مي شود .  و  بعد از مسلمانان شدن ،بدن و آب دهان و بيني و عرق او پاک است . و اگر موقع مسلمان شدن ، عين نجاست به بدن او بوده ، بايد بر طرف کند و جاي آن را آب بکشد ، ولي اگر پيش از مسلمان  شدن  عين  نجاست  بر  طرف شده باشد ، لازم نيست جاي آن را آب بکشد .  

(مساله208) اگرموقعي که کافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسيده باشد وآن لباس در موقع  مسلمان شدن در  بدن او نباشد ، نجس است ، ولي لباسي که  در  موقع مسلمان شدن در بدن او بوده است ، پاک مي شود هر چند با عرق بدن او ملاقات کرده باشد .

(مساله209) اگرکافر شهادتين بگويد ،و انسان نداند قلبا مسلمان شده ، يا نه،پاک است ، بلکه اگر انسان بداند که قلبا مسلمان نشده است هنگامي که  در  ظاهر  اسلام را مراعات مي کند ، پاک است . 

  

 

 

 8 – تبعيت

 

 

 

(مساله210) تبعيت آن است که چيز نجسي به واسطة پاک شدن چيز نجس ديگر . پاک شود .

(مساله211) اگر شراب سرکه شود ، ظرف آن هم  تا  جائي که شراب موقع جوش آمدن به آنجا رسيده پاک مي شود . و کهنه و چيزي هم که معمولا روي آن مي گذارند اگر به آن رطوبت نجس شود ، پاک مي گردد . بلکه اگر موقع جوشيدن سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود ، بعد از سرکه شدن پشت ظرف هم پاک مي شود .    

(مساله212)  تخته  يا  سنگي  که روي آن ، ميت را غسل مي دهند و پارچه اي که با آن عورت ميت را مي پوشانند و دست کسي که او را غسل مي دهد ، بعد از تمام شدن غسل ، پاک مي شود .

(مساله213) کسي که چيزي را با دست خود آب مي کشد ، اگر دست و آن چيز با هم آب کشيده شود ، بعد از پاک شدن آن چيز ، دست او هم پاک مي شود .  

(مساله214) اگر لباس  و  مانند آن را با آب قليل آب کشند و به اندازة معمول فشار دهند تا آبي که روي آن ريخته اند جدا شود ، آبي که در آن مي ماند ، پاک است . 

(مساله215) ظرف نجس  را که با آب قليل آب مي کشند ، بعد از جدا شدن آبي که براي پاک شدن ، روي آن ريخته اند ، قطرهاي آبي که در آن مي ماند ، پاک است .

   

 

 

9 – بر طرف شدن عين نجاست

 

 

 

(مساله216)  اگر  بدن حيوان به عين نجس مثل خون ، يا متنجس مثل آب نجس ، آلوده شود ، چنانچه آنها بر طرف شوند بدن آن حيوان پاک مي شود . و همچنين است باطن بدن انسان ، مثل توي دهان  و  بيني  ،  مثلا  اگر خوني از لاي دندان بيرون آيد و در آب دهان از بين برود ، آب کشيدن توي دهان لازم نيست . ولي اگر دندان عاريه در دهان نجس شود ، بايد آن را آب کشيد به احتياط واجب .

(مساله217) اگر غذا لاي  دندان  مانده  باشد  و  داخل دهان خون بيايد ، چنانچه انسان نداند که خون به غذا رسيده  ،  آن  غذا پاک است  .  و  اگر  خون  به آن برسد بنابر احتياط واجب ، نجس مي شود .

(مساله218) جائي را که انسان نمي داند از ظاهر بدن است يا بادطن است آن،اگرنجس شود لازم نيست آب بکشد ، اگر چه آب کشيدن احوط است .

(مساله219) اگر گرد و خاک نجس به لباس و فرش و مانند اينها بنشيند ، چنانچه هر دو خشک باشند ، نجس نمي شود و اگر طوري آنها را تکان دهند که گرد خاک نجس از آنها بريزد ، پاک مي شود .

  

 

 

10-  ا ستبراءحيوان نجاستخوار

 

 

 

 (مساله220) بول و غائط حيواني که به خوردن نجاست انسان عادت کرده نجس است ، و اگربخواهند پاک شود   ، بايد  آن  را استبراء کنند  ،  يعني تا مدتي که بعد از ان مدت ديگر نجاستخوار به  آن  نگويند  ،  نگذارند  نجاست بخورد و غذاي پاک به ان بدهند و بايد شتر نجاستخوار  را چهل روز  و گاو  را بيست روز  و گوسفند را ده روز و مرغابي  را هفت يا پنج روز و مرغ خانگي را سه روز از خوردن نجاست جلوگيري کنند و غذاي پاک به آنها بدهند .  

 

 

 

 11 - غائب شدن مسلمان

 

 

 

(مساله221) اگر  بدن  يا  لباس  مسلمان يا چيزديگري که مانند ظرف و فرش در اختيار او است ، نجاست شود  و  آن  مسلمان  غائب گردد اگر انسان احتمال بدهد که آن چيز را آب کشيده يا به واسطة ان که مثلاً آن چيز در آب جاري  افتاده ، پاک شده است ، اجتناب از آن لازم نيست .

(مساله222) اگر  خود  انسان  يقين  کند  که  چيزي  که  نجس بوده پاک شده است ، يا دو عادل به پاک شدن آن خبر دهند ،  آن  چيز  پاک  است  و  همچنين است اگر کسي که چيز نجس  در  اختيار او  است  بگويد  آن  چيز پاک شده ، يا مسلماني چيز نجس را آب کشيده باشد ، اگر چه معلوم نباشد درست آب کشيده يا نه .

(مساله223) کسي که وکيل شده است لباس انسان را آب بکشد و لباس هم در تصرف  او باشد ، اگر بگويد آب کشيدم و انسان از گفتة او اطمينان پيدا کند ، آن لباس پاک است .

(مساله224) اگر  انسان حالي دارد که در آب کشيدن چيز نجس يقين پيدا نميکند ، ميتواند به گمان اکتفا نمايد .

   

 

 

احکام ظرفها

 

 

 

(مساله225) ظرفي که از  پوست سگ يا خوک يا مردار ساخته شده ، خوردن و آشاميدن از آن  ظرف  حرام است  و  نبايد  آن  ظرف  را  در وضو و غسل و کارهائي که بايد با چيز پاک انجام داد ،  استعمال کنند  .  ولي  به  کار  بردن و استعمال آنها در غير آنچه که مشروط به طهارت است ، اشکالي ندارد  .

 (مساله226) خوردن  و  آشاميدن  از ظرف طلا و نقره و استعمال آنها حتي در زينت اتاق و نگاهداشتن آنها حرام است و بر صاحب ظرف واجب است که آن را بشکند و از وضع ظرف بودن خارج کند . 

(مساله227) ساختن ظرف طلا و نقره و مزدي که براي آن مي گيرند ، حرام است .

(مساله228) خريد  و  فروش ظرف طلا و نقره و پول و عوضي که فروشنده مي گيرد ، حرام است .

(مساله229) گيرة  استکان که از طلا  يا  نقره  مي سازند  ،  اگر بعد از  برداشتن استکان ، ظرف به آن گفته شود  ،  استعمال آن  ،  چه به  تنهائي و  چه با استکان حرام است . و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعي ندارد . 

(مساله230) استعمال ظرفي که روي آن را آب طلا يا آب نقره داده اند، اشکال ندارد .

(مساله231) اگر فلزي را با طلا يا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند ، چنانچه مقدار  آن  فلز بقدري زياد باشد که ظرف طلا يا نقره به آن ظرف نگويند ، استعمال آن مانعي ندارد .

(مساله232) اگر  انسان  غذائي  که در ظرف طلا يا نقره است به اين منظور که غذا خوردن در ظرف طلا ونقره  حرام  است  در  ظرف  ديگر بريزد ، اين استعمال جايز است ، ولي اگر بخواهد از ظرف دوم غذا بخورد و خالي کردن ظرف براي آن نباشد که غذا خوردن از ظرف طلا  يا  نقره  جايز نيست  ،  اين   استعمال حرام مي باشد  ، ولي خوردن غذا از ظرف دو م مانعي ندارد.

(مساله233) استعمال بادگير قليان و غلاف شمشير و کارد و قاب قرآن ، اگر از طلا يا  نقره   باشد ، اشکال ندارد و همچنين عطر دان و سرمه دان و مثل اينها .

(مساله234) استعمال ظرف طلا يا نقره در حال ناچاري اشکال ندارد و براي  وضو  و غسل هم در حال تقيه مي شود ظرف طلا و نقره را استعمال کرد ، بلکه گاهي واجب است .

(مساله235) استعمال ظرفي که  معلوم نيست  از طلا يا نقره است يا از چيز ديگر ، اشکال ندارد .

(مساله236) همانطور  که  استعمال ظرف طلا و نقره و ساختن  و خريدن و  فروختن و نگاه داشتن و هر گونه استفاده از آ ن و  اجرت براي  ساختن  و اصلاح آن  حرام است ، ساختن اشيائي از قبيل تخت و زين اسب ولوح وامثال آن از طلا و نقره، هر چند که ظرف نيست نيز حرام است و راکد نگهداشتن اين قبيل منابع ثروت جائز نيست واسراف است وآنچه که در روايات حکم به جواز آن شده است ،  ساختن و استعمال اشيائي است که حقير يا تابع چيز ديگري مانند حلقة شمشير وقاب قرآن است .